Sử dụng dầu gội đen tóc có hại không?

Dầu gội thảo dược Hương Như