Dùng dầu gội thảo dược làm đen tóc hay thuốc nhuộm tóc?

Dầu gội thảo dược Hương Như