Dầu gội hà thủ ô giá bao nhiêu hiện nay trên thị trường?